Seria wieloletnia

 

Zmieniona ustawa o systemie oświaty narzuca obowiązek dostosowania podręczników do wieloletniego użytku przed ponownym ich dopuszczeniem przez MEN.

Więcej o zmianach w ustawie

 

Seria Today! została dostosowana zgodnie z wymogami ustawy w sposób zapewniający ten sam, wysoki komfort pracy z kursem.

Nowe numery dopuszczenia MEN

------------------------------------------------------------------

Odwołania do materiałów spoza podręcznika

§22ao.3. Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
z dn. 20 maja 2014r.
Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli: (...)
4) nie zawiera: (...)
    b) odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez określonego wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia. 

 

do każdego podręcznika dołączone są nagrania dla ucznia,
   

------------------------------------------------------------------

Zadania do wypełnienia w podręczniku

§2.1. Rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
Podręcznik (...):
9) w przypadku pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń zawartych w podręczniku w postaci papierowej, wymagających udzielenia przez ucznia pisemnej odpowiedzi - zawiera informację, że odpowiedzi tej nie należy umieszczać w podręczniku; miejsca w zadaniach i ćwiczeniach, które powinny być wypełnione przez ucznia, są zaciemnione i przedstawione w sposób uniemożliwiający uczniowi wpisanie odpowiedzi w tym miejscu.
luki w podręczniku zaciemnione zgodnie z wymogami MEN.

Pobierz ePanel i zobacz wieloletnie podręczniki Today!.