PTE Young Learners
Jesteś tu: Strona główna

Format i czas trwania

Firstwords

Co trzeba umieć?
Na tym poziomie dziecko zna alfabet, umie rozpoznawać najprostsze słowa, które widzi i słyszy oraz rozumieć i opowiadać w języku angielskim o najprostszych faktach dotyczących swojego życia i najbliższego otoczenia. 

60min

Część pisemna:

Składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami oraz uzupełniają luki w krótkim tekście.

20min.png

Część ustna:

Odbywa się w grupie pięcioosobowej, a dzieci mają przed sobą
2 zadania. Pierwsze to gra planszowa, w trakcie której każde dziecko odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i swoimi zainteresowaniami.

W drugim zadaniu mały kandydat mówi o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce czy nauczycielu.

 

Pobierz przykładowe arkusze Sprawdź wymagane struktury Pobierz przewodnik
po egzaminie

 

Springboard

Co trzeba umieć?
Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania Firstwords, dziecko umie mówić o swoich uczuciach, przyzwyczajeniach, sympatiach i antypatiach oraz pytać innych o to samo. Umie wyłapać najważniejsze informacje z tekstu, który czyta lub słyszy, a także przekazać proste informacje za pomocą tekstu pisanego.

60min

Część pisemna:

Składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami, uzupełniają luki w krótkim tekście oraz układają pytania do podanych odpowiedzi.

20min.png

Część ustna:

Odbywa się w grupie pięcioosobowej, a dzieci mają przed sobą
2 zadania. Pierwsze to gra planszowa, w trakcie której każde dziecko odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i swoimi zainteresowaniami.

W drugim zadaniu kandydat mówi o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce czy nauczycielu.

 

Pobierz przykładowe arkusze Sprawdź wymagane struktury Pobierz przewodnik
po egzaminie

 

przekladka_foto2_620px.png

 

Quickmarch

Co trzeba umieć?
Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania egzaminów Firstwords i Springboard, kandydat umie czytać teksty ze zrozumieniem oraz wyłapać ogólny sens i najważniejsze informacje z rozmów na bliskie sobie tematy, a także w zrozumiały sposób mówić i pisać o swoich sympatiach, antypatiach, zainteresowaniach, planach na przyszłość i wydarzeniach z przeszłości. 

60min

Część pisemna:

Składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), pisemnie tworzą i odpowiadają na pytania oraz uzupełniają luki wybranymi wyrazami w odpowiedniej formie czasu przeszłego.

20min.png

Część ustna:

Odbywa się w grupie pięcioosobowej, a dzieci mają przed sobą
2 zadania. Pierwsze to gra planszowa, w trakcie której każde dziecko odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i swoimi zainteresowaniami.

W drugim zadaniu kandydat mówi o swoim najbliższym środowisku, urodzinach, posiłkach czy dyscyplinach sportu.

 

Pobierz przykładowe arkusze Sprawdź wymagane struktury Pobierz przewodnik
po egzaminie

Zobacz przykładowy egzamin ustny:

przekladka_foto4_620px.png

Breakthrough

Co trzeba umieć?
Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania Firstwords, Springboard i Quickmarch, kandydat umie opisywać cele i wydarzenia, udzielać poleceń i wyjaśnień oraz wyrażać opinie i spekulować.

75min.png

Część pisemna:

Składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami, uzupełniają luki w krótkim tekście oraz tworzą krótkie opowiadanie (75 słów) na podstawie podanych obrazków.

20min.png

Część ustna:

Odbywa się w grupie pięcioosobowej, a dzieci mają przed sobą
2 zadania. Pierwsze to gra planszowa, w trakcie której każde dziecko odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i swoimi zainteresowaniami.

W drugim zadaniu kandydat mówi o wakacjach, podróżowaniu, swojej przyszłej pracy czy nieprzyjemnym wydarzeniu, które mu się przydarzyło się.

 

Pobierz przykładowe arkusze Sprawdź wymagane struktury Pobierz przewodnik
po egzaminie

 

przekladka_foto3_620px.png