Wskazówki egzaminacyjne

TOP 5 wskazówek

przed egzaminem PTE General

Po pierwszedokładnie czytaj całe polecenie, a w przypadku słuchania, wysłuchaj dokładnie całego tekstu.

Niekiedy zdarza się, że prawidłowa odpowiedź znajduje się na końcu nagrania, albo przeczytane pobieżnie polecenie okazuje się dotyczyć czegoś innego niż ci się wydaje.

-----------------------------------

Po drugie, korzystaj z wiedzy leksykalnej
i gramatycznej
, którą masz.

Słowa, które należy wpisać w luki, np. podczas zadań na słuchanie, można przewidzieć. Ich znaczenie i forma wynikają zwykle z kontekstu i struktury całego zdania.

-----------------------------

Po trzecie, zapoznaj się wcześniej z typami zadań, które obowiązują na egzaminie.
Jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli czujesz się pewnie porozumiewając się po angielsku, to egzamin nie będzie dla ciebie trudny. Pamiętaj jednak, że szczęście sprzyja przygotowanym, więc przed egzaminem sprawdź, jakiego rodzaju zadań możesz się spodziewać oraz wykorzystaj dostępne arkusze do przećwiczenia swojej wiedzy w tym formacie.

-----------------------------

Po czwarte, zwracaj uwagę na obowiązujący limit słów.
Zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej określają limit słów, którego należy się trzymać. Choć dopuszczalne jest przekroczenie limitu o kilka słów, to warto pamiętać, że znaczne przekroczenie będzie skutkowało obniżeniem przyznanych za zadanie punktów.

-----------------------------

Po piąte, odpowiadaj krótko i na temat.
W zadaniach wymagających napisania krótkiej odpowiedzi, tworzenie obszernych, bogatych zdań zajmuje twój czas, który być może warto poświęcić na inne zadania.

 

Pobierz 59 wskazówek (w języku angielskim), które pomogą Ci przygotować się do egzaminu.

 

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl