Terminy najbliższych sesji PTE General

Sesje Maj 2018 Czerwiec 2018 Grudzień 2017
Termin zgłoszenia dostosowania testu pisemnego 9 kwietnia 8 maja 30 października
Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora 9 kwietnia 8 maja 13 listopada
Termin zapisu słuchacza na egzamin w systemie Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)* 16 kwietnia 14 maja 13 listopada
Ostatni moment na rezygnację z przystąpienia do egzaminu* 4 maja 1 czerwca 1 grudnia
Ostatni moment na zmianę lub uzupełnienie danych słuchacza** 6 sierpnia 3 września 13 marca 2018
Egzamin ustny 5–19 maja 2 czerwca–16 czerwca 2 grudnia - 16 grudnia

Egzamin pisemny

19 maja 16 czerwca 16 grudnia
Termin nadesłania egzaminów pisemnych do siedziby Pearson 25 maja 22 czerwca 22 grudnia
Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.) 23 lipca 20 sierpnia 26 lutego 2018
Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii 23 lipca 20 sierpnia 26 lutego 2018
Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii 30 lipca 27 sierpnia 5 marca 2018
Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 17 września TBC

* Termin rejestracji dotyczy tylko centrów egzaminacyjynch. Proszę o kontakt bezpośredni z danym centrum w celu terminu zapisu na egzamin.
**Dla zgłoszeń dokonanych po tym terminie stosuje się late fee.

 

Zdajesz egzamin PTE General 5? Pamiętaj, że możesz zrobić to tylko w sesji majowej!

UWAGA! Niektóre sesje ezgaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin PTE General masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!