Terminy najbliższych sesji PTE General

Sesje Maj 2017 Czerwiec 2017 Grudzień 2016
Termin zgłoszenia dostosowania testu pisemnego 10 kwietnia 8 maja 31 października
Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora 10 kwietnia 8 maja 14 listopada
Termin zapisu słuchacza na egzamin w systemie Edexcel Online 17 kwietnia 15 maja 14 listopada
Ostatni moment na rezygnację z przystąpienia do egzaminu* 5 maja 2 czerwca 2 grudnia
Ostatni moment na zmianę lub uzupełnienie danych słuchacza* 7 sierpnia 4 września 27 lutego 2017
Egzamin ustny 6–20 maja 3 czerwca–17 czerwca 3-17 grudnia
Egzamin pisemny 20 maja 17 czerwca 17 grudnia
Termin nadesłania egzaminów pisemnych do siedziby Pearson 26 maja 23 czerwca 23 grudnia
Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.) 24 lipca 21 sierpnia 20 lutego 2017
Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii 24 lipca 21 sierpnia 20 lutego 2017
Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii 31 lipca 28 sierpnia 27 lutego 2017
Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii 21 sierpnia 18 września 20 marca 2017

*Dla zgłoszeń dokonanych po tym terminie stosuje się late fee.

 

Zdajesz egzamin PTE General 5? Pamiętaj, że możesz zrobić to tylko w sesji majowej!

UWAGA! Niektóre sesje ezgaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin PTE General masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!