Terminy najbliższych sesji PTE General

Sesje Maj 2018 Czerwiec 2018 Grudzień 2018
Termin zgłoszenia dostosowania testu pisemnego 9 kwietnia 8 maja TBC
Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora 9 kwietnia 8 maja TBC
Termin zapisu słuchacza na egzamin w systemie Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)* 16 kwietnia 14 maja TBC
Ostatni moment na rezygnację z przystąpienia do egzaminu* 4 maja 1 czerwca TBC
Ostatni moment na zmianę lub uzupełnienie danych słuchacza** 6 sierpnia 3 września TBC
Egzamin ustny 5–19 maja 2 czerwca–16 czerwca TBC

Egzamin pisemny

19 maja 16 czerwca TBC
Termin nadesłania egzaminów pisemnych do siedziby Pearson 25 maja 22 czerwca TBC
Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.) 23 lipca 20 sierpnia TBC
Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii 23 lipca 20 sierpnia TBC
Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii 30 lipca 27 sierpnia TBC
Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 17 września TBC

* Termin rejestracji dotyczy tylko centrów egzaminacyjynch. Proszę o kontakt bezpośredni z danym centrum w celu terminu zapisu na egzamin.
**Dla zgłoszeń dokonanych po tym terminie stosuje się late fee.

 

Zdajesz egzamin PTE General 5? Pamiętaj, że możesz zrobić to tylko w sesji majowej!

UWAGA! Niektóre sesje ezgaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin PTE General masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!