Level 4

PTE General poziom 4 (C1)
 

Długość egzaminu pisemnego: 2h 30m

Długość egzaminu ustnego: 8m

POBIERZ PRZEWODNIK PO EGZAMINIE

 

Dla kogo jest PTE General poziom 4?

Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka, niezbędną w pracy, życiu codziennym, sytuacjach akademickich oraz w celu aplikacji na uczelnie wyższe na całym świecie. Zdający powinien umieć rozumieć dosłowne oraz przenośne znaczenie różnorodnych tekstów codziennych, akademickich oraz branżowych, a także wypowiadać się w tych kontekstach swobodnie i precyzyjnie.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający rozwiązuje
9 zadań powiązanych tematycznie. Na poziomie 4 tematy są zwykle bardziej abstrakcyjne, np. zanieczyszczenia.

Struktura testu
 
Zadanie Oceniana umiejętność Rodzaj zadania
1 słuchanie

test jednokrotnego wyboru

2 słuchanie i pisanie

dyktando

3 słuchanie

uzupełnianie brakujących informacji

4 czytanie

test jednokrotnego wyboru

5 czytanie test jednokrotnego wyboru oparty na materiale graficznym
6 czytanie

pytania otwarte

7 czytanie

uzupełnianie brakujących informacji

8 pisanie

pisanie wiadomości (120-150 słów)

9 pisanie

pisanie tekstu (200-250 słów)

10

mówienie

monolog

11

mówienie dyskusja

12

mówienie opis obrazka

13

mówienie odgrywanie scenki

 

 

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl