Level 3

PTE General poziom 3 (B2)
 

Długość egzaminu pisemnego: 2h

Długość egzaminu ustnego: 7m

 

Dla kogo jest PTE General poziom 3?

Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka, która umożliwia porozumiewanie się w szkole, pracy, podróży i innych codziennych kontekstach. Zdający powinien umieć zrozumieć oraz w bezpośredni sposób komunikować informacje, pomysły, uczucia, opinie oraz inne codzienne przekazy.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający rozwiązuje
9 zadań powiązanych tematycznie. Na poziomie 3 tematy dotyczą zwykle życia codziennego, np. zakupów lub domu.

Struktura testu
 
Zadanie Oceniana umiejętność Rodzaj zadania
1 słuchanie

test jednokrotnego wyboru

2 słuchanie i pisanie

dyktando

3 słuchanie

uzupełnianie brakujących informacji

4 czytanie

test jednokrotnego wyboru

5 czytanie test jednokrotnego wyboru oparty na materiale graficznym
6 czytanie

pytania otwarte

7 czytanie

uzupełnianie brakujących informacji

8 pisanie

pisanie wiadomości (70-90 słów)

9 pisanie

pisanie tekstu (100-150 słów)

10

mówienie

monolog

11

mówienie dyskusja

12

mówienie opis obrazka

13

mówienie odgrywanie scenki

 

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl