Kryteria oceniania

Przygotowujesz słuchaczy do egzaminu PTE General?

Pobierz dokumenty i dowiedz się, na co zwracają uwagę egzaminatorzy.

 

Przeprowadzasz egzamin PTE General?

W dokumentach poniżej znajdziesz wszelkie informacje i wskazówki do oceniania części pisemnej i ustnej. 

 
Kryteria oceniania

 

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl