Format i czas trwania egzaminu | PTE General

Format i czas trwania egzaminu

Egzaminy PTE General składają się z dwóch części:
 
egzamin pisemny sprawdzający umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność pisania.
egzamin ustny sprawdzający umiejętność sprawnego i poprawnego komunikowania się w obcym języku; może mieć miejsce w tym samym dniu przed częścią pisemną lub po niej.
   
  ZOBACZ PRZYKŁADOWE TESTY PTE GENERAL >>>

 

Szczególny charakter egzaminu PTE General nakierowany na komunikację sprawia, że sam egzamin trwa znacznie krócej i jest bardziej przyjazny dla zdającego.

 

Poziom PTE General

Międzynarodowa nazwa certyfikatu

CEF

Czas trwania
części pisemnej

Czas trwania
części ustnej

Level A1

Edexcel Entry 1 certificate in ESOL International

A1

1 godz.  15 min.

5 min

Level 1

Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International

A2

1 godz. 35 min

5 min

Level 2

Edexcel Entry 3 certificate in ESOL International

B1

1 godz. 35 min

7 min

Level 3

Edexcel Level 1 certificate in ESOL International

B2

2 godz.

7 min

Level 4

Edexcel Level 2 certificate in ESOL International

C1

2 godz. 30 min

8 min

Level 5

Edexcel Level 3 certificate in ESOL International

C2

2 godz. 55 min

8 min

 

 

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl