Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC)

 • Prestiżowy egzamin ustny przeprowadzany przez egzaminatora LCCI IQ z Wielkiej Brytanii.
 • Dostępny na 5 poziomach zaawansowania, od Preliminary do Level 4, w dowolnym terminie na żądanie kandydatów (min. wielkość grupy – 10 osób).
 • Sprawdza umiejętność ustnego komunikowania się w autentycznych sytuacjach biznesowych (negocjacje, prezentacja wybranego zagadnienia, prowadzenie dyskusji).
 • Skupiony na znajomości terminologii biznesowej i umiejętności wypowiedzi na tematy związane z ekonomią, handlem, transportem, mediami, turystyką, itp.
 • Umiejętności kandydata oceniane są podczas swobodnej rozmowy lub scenki rodzajowej.
POZIOMY ZAAWANSOWANIA
Preliminary Level  Level  1 Level  2 Level  3 Level  4

Spoken English for Industry and Commerce Preliminary Level 

Egzamin ustny SEFIC Preliminary Level  jest przeznaczony dla początkujących słuchaczy w celu zaspokojenia wymagań językowych kandydatów, których językiem ojczystym nie jest język angielski.

Cel egzaminu SEFIC Preliminary Level:

 • umożliwienie osobom, które chcą rozwijać umiejętności komunikowania się  w języku angielskim w autentycznych przewidywalnych sytuacjach biznesowych, zrozumienia, działania i odpowiedniego reagowania na podstawowe informacje związane z działalnością gospodarczą.
 • pomoc w sformułowaniu prostego przemówienia wystarczająco jasnego dla życzliwie nastawionych słuchaczy.

Zagadnienia egzaminacyjne:

 • Podstawowa znajomość języka w kontekście biznesowym
 • Podstawowe zawody i role pełnione w miejscu pracy
 • Podstawowe instrukcje i polecenia w środowisku pracy
 • Podstawowe opisy  biura czy pracy
 • Podstawowe  informacje liczbowe.

Kandydat jest oceniany podczas trwającej 20 minut rozmowy przeprowadzanej przez egzaminatora SEFIC. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do egzaminu Spoken English for Industry and Commerce Preliminary Level  mogą skorzystać z procedury “na żądanie”, w dowolnie wybranym i uzgodnionym terminie w jednej ze szkół językowych czy studium języka obcego na uniwersytecie  będącym Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI International Qualifications.

Spoken English for Industry and Commerce Level  1

Egzamin ustny SEFIC Level 1  jest przeznaczony dla kandydatów posiadających podstawową znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie A2) i kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.

Cel egzaminu SEFIC Level 1 :

 • Umożliwienie osobom, które chcą rozwijać umiejętności komunikowania się  w języku angielskim w autentycznych sytuacjach biznesowych, zrozumienia, działania i odpowiedniego reagowania na informacje związane z działalnością gospodarczą.
 • Formułowanie prostych wypowiedzi na tematy zawodowe, wystarczająco jasnych dla słuchaczy.

Zagadnienia egzaminacyjne:

 • Podstawowa znajomość języka w kontekście biznesowym.
 • Podstawowe zawody i role pełnione w miejscu pracy.
 • Podstawowe instrukcje i polecenia w środowisku pracy.
 • Podstawowe opisy  biura czy pracy.
 • Podstawowe  informacje liczbowe.

Kandydat jest oceniany podczas trwającej 25 minut rozmowy przeprowadzanej przez egzaminatora SEFIC. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące ww.  zagadnień w pięciu sekcjach.

Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do egzaminu Spoken English for Industry and Commerce Level  1 mogą skorzystać z procedury “na żądanie”, w dowolnie wybranym i uzgodnionym terminie w jednej ze szkół językowych czy studium języka obcego na uniwersytecie  będącym Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI International Qualifications.

 

Spoken English for Industry and Commerce Level  2

Egzamin ustny SEFIC Level 2  jest przeznaczony dla kandydatów posiadających głęboką znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie B1) i kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.

Cel egzaminu SEFIC Level 2 :

 • umożliwienie osobom, które chcą rozwijać umiejętności komunikowania się  w języku angielskim w autentycznych typowych sytuacjach biznesowych, zrozumienia, działania i odpowiedniego reagowania na informacje związane z działalnością gospodarczą.
 • sformułowanie szeregu  wypowiedzi na tematy zawodowe, klarownych dla słuchaczy.

Zagadnienia egzaminacyjne:

 • Znajomość języka w kontekście biznesowym.
 • Typowe zawody i role pełnione w miejscu pracy.
 • Typowe instrukcje i polecenia w środowisku pracy.
 • Typowe problemy związane z miejscem pracy.

Kandydat jest oceniany podczas trwającej 30 minut rozmowy przeprowadzanej przez egzaminatora SEFIC. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące ww.  zagadnień w pięciu sekcjach. Podczas jednej z nich kandydat uczestniczy w dyskusji zainicjowanej przez egzaminatora sprawdzającego umiejętność kandydata do wyrażania opinii, oceny, zgody,  sprzeciwu  lub  preferencji.

Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do egzaminu Spoken English for Industry and Commerce Level  2 mogą skorzystać z procedury “na żądanie”, w dowolnie wybranym i uzgodnionym terminie w jednej ze szkół językowych czy studium języka obcego na uniwersytecie  będącym Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI International Qualifications.

Spoken English for Industry and Commerce Level  3

Egzamin ustny SEFIC Level 3  jest przeznaczony dla kandydatów posiadających bardzo dobrą znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie B2) i duże kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.

Cel egzaminu SEFIC Level 3 :

 • umożliwienie osobom, które chcą rozwijać umiejętności komunikowania się  w języku angielskim w autentycznych sytuacjach biznesowych, zrozumienia, działania i odpowiedniego reagowania na informacje związane z działalnością gospodarczą.
 • sformułowanie szeregu  wypowiedzi na tematy zawodowe, klarownych dla słuchaczy.

Zagadnienia egzaminacyjne:

 • Rozległa wiedza językowa w kontekście biznesowym.
 • Typowe i nietypowe prace i role pełnione w miejscu pracy.
 • Instrukcje i polecenia w środowisku pracy.
 • Dodatkowe problemy i działania związane z miejscem pracy.

Kandydat jest oceniany podczas trwającej 35 minut rozmowy przeprowadzanej przez egzaminatora SEFIC. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące ww.  zagadnień w pięciu sekcjach. Podczas jednej z nich kandydat ma za zadanie odegranie roli  uczestnicząc w dyskusji i negocjacji zainicjowanej przez egzaminatora sprawdzającego umiejętność kandydata do wyrażania opinii, oceny, zgody,  sprzeciwu  lub  preferencji dotyczącej znanego problemu biznesowego.

Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do egzaminu Spoken English for Industry and Commerce Level  3 mogą skorzystać z procedury “na żądanie”, w dowolnie wybranym i uzgodnionym terminie w jednej ze szkół językowych czy studium języka obcego na uniwersytecie  będącym Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI International Qualifications.

Dyplom dla międzynarodowych menedżerów, Diploma in Business English for International Managers

Spoken English for Industry and Commerce Level  4

Egzamin ustny SEFIC Level 4  jest przeznaczony dla kandydatów posiadających nieograniczoną znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie C1) i wysokie kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.

Cel egzaminu SEFIC Level 4 :

 • umożliwienie osobom, które chcą rozwijać umiejętności komunikowania się  w języku angielskim w autentycznych sytuacjach biznesowych, zrozumienia, działania i odpowiedniego reagowania na informacje związane z działalnością gospodarczą.
 • sformułowanie szeregu  wypowiedzi na tematy zawodowe, w pełni  klarownych dla słuchaczy potwierdzających umiejętność jasnego, różnorodnego i kompetentnego wypowiadania się na tematy biznesowe.

Zagadnienia egzaminacyjne:

 • Szeroka, nieograniczona wiedza językowa w kontekście biznesowym.
 • Zróżnicowane zawody, prace,  relacje i role pełnione w miejscu pracy.
 • Zróżnicowane Instrukcje i polecenia w środowisku pracy.
 • Zróżnicowane czynności związane z działalnością gospodarczą.

Kandydat jest oceniany podczas trwającej 40 minut rozmowy przeprowadzanej przez egzaminatora SEFIC. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące ww.  zagadnień w pięciu sekcjach. Podczas jednej z nich kandydat ma za zadanie przedstawienie przygotowanej wcześniej prezentacji oraz jej pisemnego streszczenia( około 200 słów) Jego zadaniem będzie tez uczestnictwo w dyskusji i negocjacji zainicjowanej przez egzaminatora sprawdzającego umiejętność kandydata do precyzyjnego wyrażania opinii, oceny, zgody,  sprzeciwu  lub  preferencji dotyczącej zaprezentowanego problemu biznesowego.

Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do egzaminu Spoken English for Industry and Commerce Level  4 mogą skorzystać z procedury “na żądanie”, w dowolnie wybranym i uzgodnionym terminie w jednej ze szkół językowych czy studium języka obcego na uniwersytecie  będącym Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI International Qualifications.

Dyplom dla międzynarodowych menedżerów, Diploma in Business English for International Managers

 

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl