Język angielski ogólny (JETSET)

Certyfikowane egzaminy JETSET są wyjątkową ofertą dla każdego, kto chce potwierdzić znajomość języka angielskiego ogólnego.

Certyfikaty JETSET wprowadzone zostały przez akredytowaną przy Rządzie Brytyjskim wiodącą międzynarodową instytucję edukacyjną i Kapitułę egzaminacyjną Education Development International (EDI). Obecnie certyfikowane egzaminy JETSET oraz certyfikowane egzaminy LCCI są częścią bogatej oferty Pearson Learning Solution. Wielką zaletą tych egzaminów jest ich dostępność: można je zdawać w dowolnym wybranym przez kandydata terminie.

Certyfikowane egzaminy JETSET:

 • Potwierdzają znajomość języka angielskiego testując podstawowe umiejętności tych kandydatów, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.
 • Egzaminy zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata.
 • Testy są przeprowadzane na prawach egzaminu o rosnącym stopniu trudności i obejmują 4 podstawowe obszary języka: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie.
 • Egzaminy są dostępne na 8 poziomach zaawansowania: od JETSET Foundation (poniżej skali) do JETSET level 7 (C2) Mastery.
 • Dzięki podziałowi na poziomy od JETSET level 2 (A1) do JETSET 7 (C2) egzaminy te uzyskały akredytację UK Qualifications and Curriculum  Authority (QCA) jako międzynarodowe kwalifikacje ESOL.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Certyfikat JETSET jest świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym JETSET level 7, zaawansowanym JETSET level 6 i podstawowym JETSET level 5 (B2) (Dz.U.z 17 kwietnia 2012 poz. 426 zal. nr 1.)

Egzaminy są skierowane do osób zaczynających przygodę z językiem angielskim od poziomu podstawowego i pozwalają na kontynuację nauki do poziomu zdefiniowanego przez europejski system opisu kształcenia językowego CEFR jako „użytkownik niezależny”.

Egzaminy w wersji JET (Junior English Test) są skierowane do uczniów zaczynających przygodę z językiem angielskim od poziomu podstawowego (w wieku od 6 do 16 lat) i pozwalają na kontynuację nauki do poziomu C2 wg skali CEFR. Są z powodzeniem wykorzystywane w szkołach w krajach anglojęzycznych wśród uczniów, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.

Do poziomu 4-go egzamin jest oferowany w dwóch wersjach do wyboru: JET dla uczniów w wieku 6-16 lat oraz SET (Senior English Test) − dla osób dorosłych.

Trzy  najbardziej zaawansowane poziomy (5, 6 i 7) są niezależne od wieku zdającego i są uznawane przez UCAP (Universities and Colleges Admissions Service) – brytyjską organizację nadzorującą rekrutację studentów na uniwersytety w Wielkiej Brytanii.

STRUKTURA EGZAMINU JETSET

Listening Test

Trwa około 30-45 minut (w zależności od poziomu), w czasie których kandydat odpowiada na   pytania wielokrotnego wyboru.Reading Test

Trwa 60-120 minut (w zależności od poziomu), w czasie których kandydat odpowiada na pytania wielokrotnego wyboru.

 

Writing test

Trwa 60-120 minut (w zależności od poziomu). Zadaniem kandydata jest przykładowo: zastosowanie w zdaniu poprawnej formy czasownika, uzupełnianie odpowiednim słowem luk w krótkim tekście, napisanie krótkiego tekstu na zaproponowany temat, zredagowanie dłuższego pisma (możliwość wyboru jednej z dwóch opcji).

Speaking (część opcjonalna)

Trwa około 5-8 minut (w zależności od poziomu), oceniany w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI według dostarczonego schematu ocen.

 

Egzaminy są dostępne na 8 poziomach zaawansowania:

Poziom JETSET Poziom CEFR 
JETSET 7 C2
JETSET 6 C1
JETSET 5 B2
JETSET 4 B1
JETSET 3 A2
JETSET 2 A1
JETSET 1 Poniżej skali
JETSET Foundation

Każdy z poziomów składa się z dwóch obowiązkowych elementów (test rozumienia ze słuchu oraz połączony test umiejętności pisania i czytania) oraz jednego elementu nieobowiązkowego (test ustny Speaking).

Każdy z poziomów JETSET jest niezależny (nie ma konieczności zaliczenia wszystkich kolejnych poziomów). Na certyfikacie umieszczane są oceny procentowe uzyskane za każdy element egzaminu. Takie rozwiązanie stanowi dużą zachętę do dalszej nauki, szczególnie dla młodych uczniów.

JETSET Foundation i Level 1 Poniżej skali CEFR potwierdzają elementarną znajomość języka

Egzaminy te zostały stworzone z myślą o kandydatach z podstawową wiedzą  z zakresu języka angielskiego. Dają one podstawę do dalszej nauki. Poziom ten jest równoważny kwalifikacjom Cambridge YLE Starters.

JETSET Level 2

Egzamin odpowiada poziomowi Common European Framework (CEF) A1. Posiada również akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom ten jest równoważny kwalifikacjom Cambridge YLE Movers.

JETSET Level 3

Egzamin odpowiada poziomowi Common European Framework (CEFR) A2. Posiada również Akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom ten jest  Równoważny kwalifikacjom Cambridge YLE Flyers, Cambridge KET.

JETSET Level 4

Egzamin odpowiada poziomowi Common European Framework (CEFR) B1. Posiada również akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom ten jest równoważny kwalifikacjom Cambridge PET.

JETSET Level 5 potwierdza podstawową znajomość języka na poziomie B2

Posiada akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. JETSET Level 5 jest równoważny kwalifikacjom Cambridge FCE. Pozwala on na  kontynuowanie nauki mającej na celu osiągnięcie wyższych kwalifikacji językowych. Kwalifikacja ta daje podstawowy zakres umiejętności językowych wymaganych od kandydatów chcących studiować w Wielkiej Brytanii.

JETSET Level 6  potwierdza zaawansowaną znajomość języka na poziomie C1

Posiada akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom 6 jest równoważny kwalifikacjom Cambridge CAE. Jest to zaawansowany poziom językowy, dzięki któremu kandydaci  osiągną taki zasięg wiedzy językowej by pewnie i samodzielnie posługiwać  się językiem angielskim. Kwalifikacja ta daje zaawansowany zakres umiejętności  językowych wymaganych od kandydatów chcących studiować w Wielkiej Brytanii.

JETSET Level 7 potwierdza biegłą znajomość języka na poziomie C2

Posiada akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom 7 jest równoważny kwalifikacjom Cambridge CPE. Jest to zaawansowany poziom językowy, dzięki któremu kandydaci osiągną taki zasięg wiedzy językowej by pewnie i samodzielnie posługiwać się językiem angielskim. Kandydaci będą potrafili wypowiadać się spontanicznie i płynnie, rozumiejąc szczegółowe niuanse nawet w skomplikowanych sytuacjach. Kwalifikacja daje zaawansowany zakres umiejętności  językowych, które uprawniają kandydatów do studiowania w Wielkiej Brytanii.

CELE

Nauka w oparciu o materiały przygotowane dla poszczególnych poziomów sprzyja pozytywnemu nastawieniu do nauki angielskiego oraz rozwija:

 • znajomość i zrozumienie dla różnorodnych form języka mówionego i pisanego;
 • umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz przekładania tej wiedzy na mówienie i pisanie;
 • umiejętność efektywnego porozumiewania się w języku angielskim zarówno w mowie jak i w piśmie;
 • znajomość i zrozumienie zasad gramatyki angielskiej oraz umiejętność stosowania form odpowiadających stylowi wypowiedzi;
 • przygotowuje do dalszej nauki języka na wyższych poziomach zaawansowania.

Kandydat po ukończeniu kursu będzie:

 • w zależności od stylu wypowiedzi odpowiednio reagować na słyszane informacje;
 • wyrażać myśli wykorzystując odpowiedni zakres słownictwa i struktur gramatycznych;
 • czytać ze zrozumieniem i konstruować wypowiedzi pisemne w odpowiednim stylu;
 • konstruować wypowiedzi pisemne przekazujące pożądaną treść przy wykorzystaniu odpowiedniego słownictwa i struktur gramatycznych.

POSTĘPY

Przygotowanie do kolejnych poziomów egzaminu daje młodym kandydatom narzędzia niezbędne do zbudowania podstaw znajomości angielskiej gramatyki, które zaowocują lepszym rozumieniem i wykorzystaniem języka mówionego i pisanego.

TEMATY ZAJĘĆ w wersji JET:

 • W domu, w szkole/na uczelni, w pracy
 • Poza domem, podróże, transport i wakacje
 • Części ciała, zdrowie i choroby
 • Ubrania
 • Ludzie, relacje rodzinne, przyjaciele, informacje osobiste
 • Zawody, hobby, lubiane i nielubiane zajęcia
 • Zwierzęta
 • Jedzenie i picie, zakupy
 • Czas i miary, liczby, ceny i wielkości
 • Kolory
 • Miejsca rozrywki
 • Dni, miesiące, pory roku i pogoda
 • Kraje, miasta i narodowości,
 • Społeczeństwo, obywatelstwo i znajomość własnych praw
 • Spotkania i wizyty – dentysta, lekarz, szkoła, praca, biblioteka, etc.

TEMATY ZAJĘĆ w wersji SET:

 • Obywatelstwo i znajomość własnych praw
 • Rozrywka, sztuka
 • Środowisko, świat wokół nas
 • Przyszłość,
 • Zdrowie i fitness
 • Nauka i technologia, wynalazki i innowacje
 • Praca i edukacja
 • Media
 • Ludzie i różne kultury
 • Sport i rekreacja, podróże i turystyka

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE EGZAMINY JETSET

 • Dostępność na żądanie kandydata.
 • Stopniowe wprowadzanie nowych struktur gramatycznych oraz ich funkcji komunikacyjnych.
 • Zadania, polecenia i słownictwo precyzyjnie dobrane do poziomu grupy docelowej;
 • Powtarzające się na kolejnych poziomach typy zadań dają uczniowi poczucie lepszej znajomość metody egzaminacyjnej.
 • Wykorzystanie, gdzie tylko jest to możliwe, historii, tematów i postaci, które łączą poszczególne elementy części pisemnych.
 • Powtarzanie i ćwiczenie w kolejnych rozdziałach wiedzy i umiejętności zdobytych w toku nauki.
 • Zwracanie uwagi na takie elementy jak układ tekstu czy czcionka, co prowadzi ucznia przez poszczególne elementy egzaminu i pozwala mu lepiej zrozumieć zadania w poszczególnych rubrykach.
 • Celowe wykorzystanie elementów plastycznych i graficznych, pomagających w zrozumieniu nowych zagadnień.

Oceny egzaminu JETSET przedstawiane są w skali procentowej:

Pass 50% poprawnych odpowiedzi

Merit 60% poprawnych odpowiedzi

Distinction 75% poprawnych odpowiedzi

Egzamin zdany  Egzamin zdany dobrze
z wyróżnieniem
Egzamin zdany bardzo dobrze
z wyróżnieniem

Egzamin jest dostępny w dowolnie wybranym terminie, w procedurze „na żądanie” w szkołach języka angielskiego posiadających  Akredytację LCCI International Qualifications.

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl