Poznaj Next Move

Next Move to kurs nowej generacji, stworzony zgodnie z założeniami Edukacji XXI wieku i kierowany do gimnazjalistów chcących swobodnie porozumiewać się w języku angielskim i rozwijać umiejętności niezbędne we współczesnym świecie.

Next Move skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego, rozwijając kluczowe sprawności językowe oraz ćwicząc wszystkie typy zadań egzaminacyjnych. 

Sprawdź Exam Trainer

Next Move przybliża uczniom inne kultury w duchu tolerancji wobec odmienności, jednocześnie zachęca ich do porównań z rodzimymi zwyczajami.
 

Next Move poszerza ogólną wiedzę uczniów, integrując język angielski z innymi przedmiotami i pozwala im zaprezentować swoje mocne strony w ciekawych projektach.

Sprawdź Real World Profiles oraz CLIL Files

Next Move rozwija umiejętności niezbędne do życia w XXI wieku, takie, jak praca w grupie, rozwiązywanie problemów, efektywna komunikacja oraz samodzielne zdobywanie informacji.

Sprawdź Brain Trainers Chatroom

Next Move sprawdza się w cyfrowej klasie dzięki innowacyjnym komponentom. 

Sprawdź MyEnglishLab, eText i ActiveTeach