First Certificate for Teachers of Business English

First Certificate for Teachers of Business English (FTBE)

Cel egzaminu:

Specjalistyczny egzamin First Certificate for Teachers of Business English jest przeznaczony dla wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne w języku angielskim biznesowym.

Kwalifikacja FTBE ma na celu poszerzenie umiejętności nauczyciela, lepsze zrozumienie praktyk biznesowych, procesów i procedur zarządczych. FTBE dostarcza nauczycielom umiejętności wymaganych do nauczania języka angielskiego stale rosnącej grupy ludzi, którzy dążą do profesjonalnego używania języka angielskiego w kontekście biznesowym. Coraz więcej polskich nauczycieli przystępuje do niego uzyskując w ten sposób wyróżniający ich  dokument potwierdzający zdobycie nowych pożądanych przez studentów kwalifikacji i ułatwiający tym samym wspinaczkę po szczeblach kariery zawodowej.

Egzamin FTBE wprowadza do metodologii i znajomości materiałów używanych do nauki biznesowego języka angielskiego w wiodących brytyjskich i międzynarodowych instytucjach.

Zadania egzaminacyjne  i struktura egzaminu FTBE

  • kluczowe umiejętności zawodowe wymagane od nauczyciela biznesowego języka angielskiego, planowania lekcji i organizowania zajęć
  • nowoczesna wiedza i materiały odpowiednie do nauczaniu biznesowego języka angielskiego
  • podstawowe pojęcia z podstaw biznesu i specjalistycznej terminologii biznesowej.

Egzamin ma formę pisemną, trwa 2,5 godziny i jest dostępny w dowolnie wybranym terminie, w procedurze „na żądanie” w jednym z Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Oceny egzaminu FTBE przedstawiane są w skali procentowej:

Pass 50% poprawnych odpowiedzi
Egzamin zdany

Pass with Merit 60% poprawnych odpowiedzi
Egzamin zdany dobrze z wyróżnieniem

Pass with Distinction 75% poprawnych odpowiedzi
Egzamin zdany bardzo dobrze z wyróżnieniem

Przykłady Past Paper i Model Answers można znaleźć korzystając z wyszukuwarki: Qualification Search

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl