Diploma in Business English for International Managers

Diploma in Business English for International Managers to egzamin dostępny na dwóch poziomach:

  • Level 3 (C1)
  • Level 4 (C1/C2)

Egzamin sprawdza umiejętności językowe słuchacza w następujących obszarach:

  • prowadzenie rozmów telefonicznych,
  • prezentowanie,
  • uczestniczenie w dyskusjach,
  • negocjowanie,
  • prowadzenie korespondencji biznesowej.
© 2013 | Stworzone przez dibby.pl